Exteriörbeskrivning

PM exteriörbeskrivning

1 maj 2018 är Ni välkomna att exteriörbeskriva Er hund.

Biskrivare är Yvonne Brink

PM hittar Ni här, länk till anmälan hittar Ni här.

Plats: Övergrans IP