Anmälan BSE

Söndag 16/4 Kl 9

ADRK BSE – BREED STANDARD EVALUATION

Kostnad 380kr som betalas till ULO konto 30 27 97-6

PM HÄR

Toni Spindler beskriver hos oss!

Vår ras Rottweiler har, precis som alla andra raser, en egen rasstandard. Det är en beskrivning i detalj hur en rottweiler skall se ut och vara. Denna rasstandard ”ägs” av rasens hemlands rasklubb – Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub, som förkortas ADRK. Att ”äga” rasstandarden betyder i praktiken att det är den rasklubben som bestämmer hur en rottweiler ska vara. T.ex. bestämmer rasstandarden vad som är godkänd mankhöjd på en ras, huvudets utformning och hundens färger för att nämna tre vanliga detaljer. ADRK har en ambition att beskrivning av Rottweiler ska se likadan över hela världen. BSE Breed Standard Evaluation, är ett internationellt socialt och mentalt prov samt utvärdering av hundens exteriör där all data som samlats in läggs i ADRK:s databas. Det innebär att alla resultat samlas på ett ställe, oavsett vilket land provet utförs i.

Så här ser protokollet ut: https://adrk.de/attachments/article/121/Breed%20Standard%20Evaluation.pdf
Du anmäler dig till BSE via denna länk senast 7/4: (max 30 ekipage)

https://goo.gl/forms/yvACUPwVC2U1GGFD2

Plats: Övergrans IP

Tid: 9-