Protokoll

HÄR KOMMER UPPLANDS LO PROTOKOLL LÄGGAS UT FÖR LÄSNING

Vid frågor kontakta sekreterare upplandslo@rottweilerklubben.se

Protokoll årsmöte ULO 2023-02-28

Protokoll årsmöte ULO 2022.docx

Konstituerande 29 mars 2022

Protokoll styrelsemöte 13/1 2020

närvarande Anette, Magnus, Malin, Veronica, Jennie och Sandra

Sekreterare Anette

Justerare Malin

Ordförande Veronica

Ekonomi 5227kr

Handkassa 3847kr

Vi vill ansluta oss till swishbetalningar, detta görs i samband med konstituerande mötet efter årsmötet.

Anette skickar VB och VP till HS.

Vandringspriser, vi delar ut årets allroundhund och årets rallyhund på årsmötet, övriga priser delas ut på centrala årsmötet. Anette meddelar Sanne. 

Årsmöte 23/2 kl 15 träning från 13, evenemang på fb. 

Aktiviteter under året: 

Mh som planerat

SRM, planeringen fortskrider

Ansök om appell 22/3, Anette mailar distriktet 

mötet avslutat

————————————————————————-

Kallelse årsmöte 2022

Dagordning årsmöte ULO 2022

Styrelsemöte-ULO-1-oktober

Styrelsemöte ULO 17 juni

konstituerande 3 feb 2019

Årsmötesprotokoll 2019-02-03

Verksamhetsberättelse 2018

Protokoll ULO 2019-01-01[6914]

Protokoll medlemsmöte 2018-11-04

Protokoll styrelsemöte 2018-06-24

Dagordning årsmöte ULO 2018

Verksamhetsplan Upplands Lo 2018

Protokoll årsmöte ULO 2018

Protokoll styrelsemöte 2017-09-06

Utgående skrivelser 2017

Inkommande skrivelser 2017

Protokoll medlemsmöte 2017-07-01

Protokoll styrelsemöte 2017-06-28

Protokoll styrelsemöte 2017-05-09

Protokoll styrelsemöte 2017-04-01

IProtokoll styrelsemöte 2017-02-13

 Årsmöteshandlingar 2017-02-04

Protokoll styrelsemöte 2017-01-01

Protokoll styrelsemöte 2016-11-09

Protokoll styrelsemöte 2016-09-28

Protokoll styrelsemöte 2016-05-10

Protokoll styrelsemöte 2016-03-22

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2016-02-07

Protokoll årsmöte 2016-02-07

Protokoll medlemsmöte 2015-10-18

 

§ Mötets öppnande
§ 2  
§ 3 Val av justerare

 

Magnus

§ 4  
§ 5 Föregående protokoll
§ 6 Fråga 1 RAS SM

 

Möte 17/5

§ 7 Fråga 2 ändring av arets allroundhund (se bilaga)

 

Bordlagd till nästa möte

§ 8 Övriga ärenden

 

Mh figuranter 2016

Distriktet anordnar, Veronica kontaktar de som är intresserade, vi ska inte utbilda 2016.

Mh 2016

-Vi anordnar endast 2 stycken

MT 2016

-Inget 2016

Aktiviteter 2016

-hundpromenader varannan manad

-uppvisning fotboll, midsommar

Medlemsdagar 2016

-Maj 15/5 kl 10, möte, dag promenad i Bålsta, möte hos Malin, lydnad

-oktober 23/10

Tävlingar rally

22/5

lydnad 2016 samt km

Styrelsemöten under året

10/5 hos Veronica

Studiefrämjandet

Therese kollar fg ar om vi kan fa pengar för det, samt kolla spons till RAS SM,

Inköp av skrivare

Redovisning av enkät

§ 9 Kassörens rapport konto 15317 kr handkassa 2860 kr
§ 10 Nästa styrelsemöte

 

10/5

§ 11  

————————————————————–

———————————————————————————

Årsmöte föreningen Rottweilerklubben Upplands LO

7 februari 2016 i Vallby, Enköping.

Närvarande

Camilla Ryd

Therese Blomgren

Malin Åsander

Marcus Widlund

Helena Olsson

Magnus Nilsson

Veronica Nilsson

Lena Bremberg

Anette Gustavsson

Via länk Linda Borg

————————————————————————————————

Protokoll medlemsmöte Svenska Rottweilerklubben Upplands LO

Närvarande:

Therese Blomgren ordförande

Anette Gustavsson sekreterare

Linda Lilja ledamot

Magnus Nilsson kassör

Saknas Therese Lilja vice ordförande

Närvarande medlemmar:

Camilla Ryd, Marcus Widlund, Veronica Nilsson, Helena Olsson, Jenny Söderlund

§1 ordförande öppnar mötet

§2 Godkännande av dagordning

§3 Godkännande av kallelsens utskick

§4 Godkännande av föregående mötesprotokoll

§5 Mål 2015

MÅL 1. FLER AKTIVA OCH ENGAGERADE

MÅL 2. ÖKA KUNSKAPEN OM ROTTWEILER

MÅL 3. FUNKTIONSDUGLIGA HUNDAR

MÅL 4. EKONOMI I BALANS MED STABIL LIKVIDITET

Vi pratade om hur vi skulle sammanföra flera uppfödare och förslag kom på bland annat:

-föreläsning med Leg. Veterinär, Liss-Marie Landborg om vad som händer före, under och efter parning.

– föreläsning med Curt Blixt om rottweilern mentalitet nu och då

– Kolla med Östa LO om samarbete vid deras uppfödarträffar

Andra förslag på aktiviter som kan locka fler till att bli aktiva och engagerade

– förstahjälpen kurs

– öppen fråga till uppfödarna vad De skulle vilja att vi gjorde för dem?

– Valp/unghundskurs

– singel med rottisdag

– tävling, den som värvar flest deltagare till våra aktiviteter vinner ett pris

– prova på spår/sök/rally höst 2015

– vad händer i Din stad? Kan vi synas där? Alla på mötet fick varsin stad att kolla upp en aktivitet tex fest-i-byn eller liknande där vi kan vara med att synas.

§6 Skrivelser

§7 Aktiviteter 2015

Vi har haft en medlemsdag med loppis, ringträning och medlemsmöte. Till hösten har vi KM i lydnad och en rallytävling. Vi kommer att ha prova-på sök, spår och rallylydnad.

§8 Övriga frågor

Nytt datum för rallytävlingen- sekreterare har kontakten med SBK

Ordförande kollar med lokala Zoobutiker om priser till våra tävlingar.

Ordförande kollar med HS tävlingssektor var de beställer rosetter.

Ordförande tar in offert på funktionärsvästar, tre stycken M och tre stycken L.

Rallylydnadssekreterare- Gudrun går

Ordförande har nu fått blanketter från Studiefrämjandet som vi kan skriva vid träningstillfällen. Läggs på hemsidan för nedladdning.

Vi kollar på mark för att anlägga en MT bana, vi diskuterade vad vi kan göra själva på banans delar. Alla tog på sig olika delar.

Kan vi sälja kakor på SSU- sekreterare mailar SSU kommittén och frågar.

Hur fungerar gratis medlemsår för valpköpare? Info finns i tidningen, är det fortfarnde oklart så kontakta LO.

Ska vi ha lag till SSU cupen? Vilka ska tävla?

Den 15/8 har vi tackmiddag för våra funktionärer, mer info kommer.

Förslag på vandringspris agility- bör inkomma snarast om det ska gälla 2015.

§9 Mötets avslutande

Vid protokollet Anette Gustavsson

Justerare Helena Olsson

—————————————————————————————————————

Rottweilerklubben AFUpplands Lokalområde

Datum: 150406

Ort: Bålsta

Protokoll nummer: 1/15

Ordförande: Therese Blomgren

Sekreterare: Anette Gustavsson

Justerare: Linda Borg, ledamot

Övriga närvarande: Magnus Nilson kassör

Therese Lilja vice ordförande

§ 1. Mötet öppnat

Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 2. Val av justerare och protokollförare

Linda Borg valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

Till protokollförare valdes Anette Gustavsson

§ 3. Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 4. Ekonomi

Senaste resultat- och balansräkning gicks igenom

Ingående saldo 26 524 kr

Handkassa 790 kr

§ 5 Bidrag från Studiefrämjandet

Therese B kontaktar Moa på Studiefrämjandet igen. Anette gör ett dokument så länge där vi kan fylla i de tillfällen vi ses.

§ 6.Skrivelse till AFRs huvudstyrelse angående elhare till MT bana

Gunnel Ferm ska besöka Malin Åsanders skog för att godkänna lämpligheten av var banan ska vara.

Veronica och Magnus åker till Yvonne Brink och kontrollerar vad som finns till MT banan.

Anette ska skriva till HS och äska pengar för en ny hare.

§ 7.Aktiviteter 2015

Hundloppis i samband med medlemsmöte 17/5. Alla måste hjälpa till och bjuda in fler, via facebook och de flyers som finns att skriva ut.

Vi ska försöka komma i kontakt med de uppfödare som fått kullar i år och se till att deras valpköpare blir informerade om medlemsdagen. Anette sköter det.

Lindas mamma bakar till den 17/5, lämna kvitton till Magnus.

Prova på dagar under sommar/höst- spår, rally och sök.

Anette kollar om Veronica eller Gudrun kan ha rallyn

Magnus kollar om Veronica kan ha spårdagen

Anette kollar om Helena Olsson kan ha söket.

Våra tävlingar under året är:

6/9 rally, klass 1 och 2. Gudrun kollar domare, vi har hyrt in oss på Håbro Ifs grusplan, de sköter fik osv.

Anette kollar att ansökan är inskickad till SBK.

3/10 klass 1 och 2 samt KM, tävlingen syns inte på SBK- Anette kollar varför. Vi är hemma hos Malin i Kivinge. A-C Andersson ordnar domare, Gudrun Åslin och Jenny Klingstedt är TL.

Vi hade föreläsning med Frida Wallén i mental träning på förslag men vi skjuter det på 2016 eftersom Frida är fullbokad och vi har så många andra aktiviteter.

Vi vill gärna ha bra sponsorer till våra tävlingar, Royal är kontaktade, vi ska även ta kontakt med lika affärer som säljer hundtillbehör. Anette kollar upp pokal till KM, Magnus undersöker om vi har LP rosetter och även placering 1-3 rosetter till både lydnaden och rallyn. Therese B kollar kostnad för tävlingsfunktionärskläder.

Mental:

Nya figuranter 28/3. Anette Gustavsson, Camilla Ryd, Marcus W och Linda Borg. Alla utom Linda har ULO betalt för.

Malin Åsander går utb M3 11-12/4, sen är hon klar som TL

Tester under året:

18-19/4 16 anmälda

25-26/4 Dubbel MH 30 anmälda

3/5 8 anmälda

15/8 för uppfödare Rottweiler

3/10 för uppfödare Rottweiler

24/10 Dubbel MH för uppfödare Rottweiler

§ 8. Övriga frågor

Vill någon gå domarutbildning för rally? Anette frågar om Gudrun är intresserad.

§ 9. Mål 2015

Vi följer de mål som sattes på årsmötet i januari 2015.

§ 10 Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Ordförande

Therese Blomgren

Protokollförare

Anette Gustavsson

Justeras

Linda Borg

—————————————————————————————

Protokoll konstituerande styrelsemöte

Konstituerande Styrelsemöte Upplands LO den 7:e februari 2015 i Enköping.

Närvarande

Therese Blomgren, Magnus Nilsson, Anette Gustavsson, Linda Borg och Gunilla Nilsson

§ 1 Mötets öppnande

Therese Blomgren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att

välja Anette Gustavsson att föra protokoll under mötet

§ 3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att

välja Linda Borg att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen

§ 5 Konstituerande

Styrelsen beslutade att

välja Magnus Nilsson till kassör

välja Anette Gustavsson till sekreterare

Styrelsens sammansättning för 2015

Therese Blomgren Ordförande Magnus Nilsson Kassör Anette Gustavsson Sekreterare

§ 6 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att

välja Therese Blomgren (870213-1403) och Magnus Nilsson (661120-1259) att var för sig teckna föreningens firma.

§7 Ekonomisk rapport

Tillgång på kontot: 3102.62

Handkassa: 4870 kr

§ 7 Övriga frågor

Diskussion om övrig fråga:

Facebokksida

Hundloppis och ringträning i samband med medlemsmöte i maj

Kontakta AFR för uppdatering av kontaktuppgifter

Meddela Veronica nya kontaktuppgifter till hemsidan

Digital policy för styrelsen medlemmar

Styrelsen beslutade att

1. Starta en facebooksida för Upplands och Västmanlands LO- Anette är ansvarig

2. Arrangera en hundloppis i samband med medlemsmötet i maj.

Linda ansvarar för loppis

3. Magnus kontrollerar datum då Veronica kan hjälpa till vid ringträningen och att planerna hos Veronica/Magnus finns tillgängliga.

4. Anette kontaktar AFR och Rottweilertidnigen för uppdatering av uppgifter till nya styrelsemedlemmar.

5. Anette mailar ut SKKs digitala policy som en bilaga med detta mail.

§ Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

förlägga nästa styrelsemöte till hemma hos Therese, Bälsunda den 6:e april klockan 18:00

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Linda Borg

Anette Gustavsson

Vid protokollet Justerar