Sponsorer 2018

Vi vIll rikta ett stort tack De som valt att stötta SRM 2018 och här nedan kan Du se vilka det är

Vill Du eller Ditt företag vara med och sponsra, ta då kontakt med vår sponsoransvarige Jennie Säll Pedersen via mail jennie.sall.p@gmail.com