Styrelse

Svenska Rottweilerklubben/AfR:s Lokalområde Uppland 2019 

MAIL: upplandslo@rottweilerklubben.se

Ordförande Veronica Nilsson nyval 1 år
Vice ordförande Malin Åsander Fyllnadsval 1 år
Sekreterare Anette Gustavsson kvarstår 1 år

Kassör Magnus Nilsson kvarstår 1 år
Ledamot Jennie Säll Pedersen nyval 2 år
Linda Borg år Omval 2 år
Suppleant Sandra Strömqvist nyval 2 år

 

Se protokoll under egen flik