Exteriörbeskrivning 

Exteriörbeskrivning 

1 maj – Exteriörbeskrivning av alla bruksraser. Rottweiler har förtur

Det finns ingen övre åldersgräns att göra exteriörbeskrivningen.

Om exteriör-beskrivning

Under en exteriörbeskrivning görs det en noggrann och detaljerad genomgång av hunden. Förtjänster, brister och avvikelser från rasstandarden noteras i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.

Exteriör-beskrivare

Exteriörbeskrivningen utförs av en beskrivare, som antingen kan vara en av SKK auktoriserad exteriördomare för rasen eller en av SBK auktoriserad exteriörbeskrivare för rasen.

Korad

För att få titeln korad registrerad hos SKK måste hunden dels ha ett godkänt resultat från en exteriörbeskrivning som är gjord när hunden är 18 månader eller äldre och dels ett godkänt resultat från mentaltest MT2007.