Aktiviteter 2019

Ulo:s aktiviteter 2019
3/2 2019- Årsmöte
7 april, 2019 appellspår
14 april, 2019 Patrullhund högre, Patrullhund lägre
3-5/5 Swedish Rottie Meet
3 maj, 2019 BH
4 maj, 2019 BSL Kl1, BSL Kl2, BSL Kl3, IPO Kl1, IPO Kl2, IPO Kl3,  exteriörbeskrivning
5 maj utställning
13 oktober, 2019 Patrullhund högre, Patrullhund lägre
20 oktober, 2019 Officiell tävling KM Ly 1, 2, Start

Medlemsmöte- Söndag 20 oktober 2019 kl. 14:00–15:00

Medlemsmöte Upplands Lo
Dagordning medlemsmöte
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justeringspersoner
4. Information från styrelsen
5.Information frågor från fg möte
6. Frågor till beslut
7. Övriga frågor
8. Mötet avslutas

HITTA HIT