Provtagning – forskning

Vill ni hjälpa till att förstå genetiken bakom cancer och beteende?

Vid Swedish Rottie Meet den 3 maj kommer forskare från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vara på plats för att beskriva sin forskning om både cancer och beteende, och för att ta blodprov från så många hundar som möjligt. Vi önskar ett djupare samarbete mellan Svenska Rottweilerklubbenoch vår forskningsgrupp med fokus på hundgenetik. 

Målet med vår forskning är att söka efter genetiska riskfaktorer för flera olika cancertyper hos hund, t.ex. juvertumörer, skelettcancer och lymfom. Att identifiera gener som bidrar till cancer kan visa på viktiga mekanismer för sjukdomens uppkomst och progression både hos hund och människa och kan leda till utveckling av nya behandlingsformer.

Vi har publicerat flera studier om juvertumörer, skelettcancer (bland annat en studie om skelettcancer i Rottweiler och några fler raser), lymfom och mast-cell tumörer. Flera av dessa studier har varit på amerikanska hundar. Vi har dock samlat cancerprover i Sverige en tid och vill gärna expandera våra svenska studier nu. Vi tackar varmt alla som hittills bidragit och i framtiden kommer att bidra med prover, det är helt avgörande för att vi ska kunna bedriva vår forskning! 

Våra planer framöver innefattar att samla in blodprover, både från cancersjuka hundar (alla åldrar) och gamla cancerfria hundar (minst 8 år gamla).  Dessutom skulle vi vilja leta efter genetiska förändringarsom enbart sker i tumörerna, och planerar också därför att samla in vävnad från tumörer hos Rottweiler när så är möjligt.

Vi har även pågående studier kring hundars beteende och vill gärna ha blodprov från alla hundar som genomgått MH testen, oavsett ålder.

På utställningen den 3 maj kommer vi att vara på plats, både för att informera och för att ta blodprover. För er som inte kan vara med den 3 maj kan vi också skicka ut provtagningskit (kontakta Susanne Gustafsson för att få ett kit: Susanne.Gustafsson@slu.se). Provtagningen kan sedan ske hos er vanliga veterinär.

Om ni har frågor kontakta gärna Maja Arendt, Henrik Rönnberg och Kerstin Lindblad-Toh.

Hälsningar,

Maja Arendt, Docent och veterinär

Uppsala universitet och Köpenhamns universitet

Epost: maja-louise.arendt@imbim.uu.se

Henrik Rönnberg, Professor och veterinär (onkolog)
Sveriges lantbruksuniversitet

Epost: Henrik.Ronnberg@slu.se

Kerstin Lindblad-Toh, Professor i komparativ genetik och genomik

Uppsala universitet och Broad Institute of MIT and Harvard 

Epost: kersli@broadinstitute.org