Styrelse

Svenska Rottweilerklubben/AfR:s Lokalområde Uppland 2020 

MAIL: upplandslo@rottweilerklubben.se

Ordförande Malin Åsander nyval 1 år
Vice ordförande Sandra Strömqvist fyllnad 1 år
Sekreterare Anette Gustavsson omval 2 år
Kassör Magnus Nilsson omval 2 år
Ledamot
Jennie Säll Pedersen omval 2 år
Josefin Bengtsson år nyval 1 år
Suppleant Kerstin Bjärkelöv nyval 2 år

Se protokoll under egen flik