Domarpresentation

Så här skriver Maritha:

Hej,

Jag heter Maritha Östlund-Holmsten och ser med glädje fram emot att få döma er ”rottweilerspecial” i maj 2019.

Rottweiler är en av de första raserna jag utbildade mig på efter avslutad preparandkurs 1997… Jag utbildade mig enbart på min egen ras boxer till att börja med ?, men ”lovade” lärarteamet att komplettera med några fler raser inom kort. Det löftet höll jag, och eftersom jag är ”gammal” SBKare, så var det naturligt och självklart att välja 5-6 bruksraser och där var rottweiler den mest självklara ?

SBK är min ”gamla hemmaarena”. Jag har verkat i rasklubb i nästan hela mitt liv, varit aktiv på såväl lokal- som distriktsnivå samt varit ledamot i SBKs Förbundsstyrelse under 11 år. När SBK gjorde en omorganisation och tillsatte utskott istället för sektorer, fick jag det stora förtroendet att leda det nybildade utskottet Avel och Hälsa. Det var ett mäktigt uppdrag då två tunga sektorer lades in under samma tak, RUS/rasutvecklingssektorn och KHM/kommittén för hundars mentalitet blev nu Utskottet för Avel och Hälsa. Jag vågar påstå att det, tack vare både kloka och kompetenta personer, gick jättebra att driva arbetet med de sammanslagna tunga områdena i ett utskott. Vi utvecklade under de här åren rasarbetet och gjorde det i samarbete med duktiga mentalitetspersoner, och vi gjorde det ”under samma tak” så att säga.

Idag har jag inte kvar något uppdrag inom SBK, mer än adjungerad som stödperson till ”min rasklubb”, Boxerklubben, i avels- och hälsofrågor. Däremot ingår jag i SKKs Centralstyrelse/CS, sedan 5 år och är ordförande för kommittén för hundars mentalitet/KHM.

Hundar har alltid funnits i mitt liv, dels genom familjens jakthundar och dels genom min första egna hund som var en vit dvärgpudel och senare, från 16 år ålder, boxer. Boxer har det varit sedan dess och jag föder tillsammans med min man upp rasen sedan 1976 under prefixet Teamwork.

Vi är båda aktiva med egna och/eller uppfödningens hundar, inom såväl utställning som övrig provverksamhet. Vi är domare båda två – jag som exteriördomare och maken mentaltest- och bruksprovsdomare.

Domaruppdraget är inte bara ett viktigt och angeläget kynologiskt uppdrag inom hundverksamheten, det är också fantastiskt stimulerande och utvecklade på många plan och ger stora möjligheter till vidareutveckling av det intresse som började en gång i de tidiga tonåren.

Jag dömer numera många raser, t.ex. hela grupp 2 och har uppdrag över i stort sett hela världen. Det är stimulerande, spännande och utvecklande och jag tycker jag blir bättre på min egen ras genom att döma andra raser, framför allt de arbetande.

Innan jag utökade mitt rasregister var SBK-utställningarna min största ”målgrupp” och jag dömde där ofta. Rottweiler är en av de raser som jag genom åren har dömt förhållandevis mycket. Då kunde det vara 60-70 anmälda rottisar till en SBK-utställning och kvaliteten var hög, ofta mycket hög t.o.m. Även på SKKs utställningar var det ett gott antal och kvaliteten var bra även där, som regel.

Tiderna har förändrats och det har det mesta kring utställningsverksamheten också gjort. Tyvärr inte till det bättre. Antalet hundar som ställs ut hos SBK och SKK är förhållandevis få och kvaliteten på de utställda hundarna är lägre än de var tidigare.

Därför blev jag jätteglad över inbjudan att få döma hos Rottweilerklubben och hoppas och tror att jag hos er kommer att få uppleva lite av ”good old days” i ringen!

Bästa Hälsningar

Maritha Östlund-Holmsten